Monthly Archives: April 2021

ปิงปอง

ประวัติโดยย่อของเทเบิลเทนนิส

ปิงปองเรียกอีกอย่างว่าปิงปอง เป็นกีฬาแข่งขันที่ต้องใช้ความชำนาญและความแม่นยำ กีฬาดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากเพราะไม่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อเล่น และอุปกรณ์ที่ใช้ในเกมมีราคาถูกกว่า

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!